วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 และรองผอ. สพป. น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 28/2565 ผ่านทางระบบ Video conferenceเพื่อรับทราบนโยบาย และข้อราชการของทางสพฐ. พร้อมเป็นประธานในการประชุมรองผอ.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย

ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป. น่าน เขต 2