วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต มีผู้ผ่านเข้าสอบทั้งหมด 14 ราย ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป. น่าน เขต 2