วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ. สพป.น่าน เขต 2 และบุคลากร สพป. น่าน เขต 2 ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อแม่ ร่วมรณรงค์กำจัด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน สพป.น่าน เขต 2 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อตอบโจทย์ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุดนัดพบในการจัดกิจกรรม ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป. น่าน เขต 2