โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายนิสิต สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนทองวิทยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนแสนทองวิทยา ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีนางบัววรรณ์ ยะสุข...