วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป. น่าน เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม Wall Gallary และพิธีลงนาม MOU ระหว่างโครงการพัฒนาเด็กและโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราชนนีพันปีหลวงในดวงใจ ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในเดือนสิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน