เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ประชุมเพื่อวางแผนงานวิชาการ

เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ประชุมเพื่อวางแผนงานวิชาการ

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดประชุมเพื่อวางแผนงานวิชาการ โดยมีนายกีรติ ซามัชฌิมา และนายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2...
กิจกรรมรับมอบหนังสือในพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลให้กับเด็กนักเรียนที่ประกวดกิจกรรมบันทึกรักการอ่าน

กิจกรรมรับมอบหนังสือในพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลให้กับเด็กนักเรียนที่ประกวดกิจกรรมบันทึกรักการอ่าน

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา เป็นประธานในการมอบหนังสือในพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565 ให้กับโรงเรียนทั้งหมด 10 โรงเรียน...
รางวัลชนะเลิศสื่อ และนวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนที่ประสบผลสำเร็จปี 2565

รางวัลชนะเลิศสื่อ และนวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนที่ประสบผลสำเร็จปี 2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ได้มอบหมายให้นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศสื่อ และนวัตกรรมพัฒนาความสามารถ ในการอ่านและการเขียนที่ประสบผลสำเร็จปี 2565...
กิจกรรม Wall Gallary และพิธีลงนาม MOU

กิจกรรม Wall Gallary และพิธีลงนาม MOU

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป. น่าน เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม Wall Gallary และพิธีลงนาม MOU ระหว่างโครงการพัฒนาเด็กและโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน...
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการฝึกอบรมให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ...