วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางจันทนา อินทำ และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสภาพระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านน้ำลาด โรงเรียนบ้านแพะกลาง โรงเรียนบ้านไร่ และโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร