วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นเวทีแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ทางด้านวิชาการ เผยแพร่ผลงาน ในการจัดการศึกษา และพัฒนาศักยภาพของครู และนักเรียน โดยมี ดร. เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน