คัดเลือกรูปแบบและวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practices) การศึกษาปฐมวัย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คัดเลือกรูปแบบและวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practices) การศึกษาปฐมวัย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการคัดเลือกรูปแบบและวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practices) การศึกษาปฐมวัย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา...
ลงพื้นที่ตรวจ สภาพระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

ลงพื้นที่ตรวจ สภาพระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางจันทนา อินทำ และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสภาพระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านน้ำลาด โรงเรียนบ้านแพะกลาง โรงเรียนบ้านไร่...
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นเวทีแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ทางด้านวิชาการ...
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบแนะแนวด้านการศึกษาอาชีพ และระบบดูแล และคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต (MOE)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบแนะแนวด้านการศึกษาอาชีพ และระบบดูแล และคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต (MOE)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบแนะแนวด้านการศึกษา อาชีพ และระบบดูแล และคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต (MOE) ด้วยระบบ...