วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก active Learning ของโรงเรียนบ้านนาวงศ์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน