วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ประจำปี 2565 ซึ่งมีกำหนดการจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 มีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน