วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ. สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในเขต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป. ตาก เขต 2 เพื่อมาศึกษาดูงานด้านยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และด้านการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือทางการจัดการศึกษา ณ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. น่าน เขต 2