เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน ผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมี นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมคุณากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1