วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางปริฉัตร ธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม โครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน