วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ และหมู่บ้านง้อมเปา ได้รับสนับสนุน และดำเนินการโดยสถาบันสร้างชาติ โดยมี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน นายกสมาคมข้าราชการครูอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ ประธานเครือข่ายกลุ่มเฉลิมพระเกียรติ 2 ร่วมรับฟังในครั้งนี้