เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว PA (ช่วงเปลี่ยนผ่าน) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาาน่าน เขต 2 รุ่นที่ 2 – 3 ในวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 โดยมี ดร.จำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ และ จ.ส.ท. สรวิชญ์ วงศ์ไชย นักทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่วิทยากร ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป. น่าน เขต 2