วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานการประชุมนักการภารโรง เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารกำลังนักการภารโรง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อราชการ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป. น่าน เขต 2