วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมธุรการโรงเรียน เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารอัตรากำลัง ตำแหน่ง

ธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2