วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2