เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย จ.ส.ท. สรวิชญ์ วงศ์ไชย นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน) ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน