วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และรองผอ.สพป.น่าน เขต 2,

ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 24/2565 ผ่านทางระบบ Video conference เพื่อรับทราบนโยบาย และข้อราชการของทางสพฐ. พร้อมเป็นประธานในการประชุมรองผอ.,ผอ,กลุ่ม/หน่วยณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป. น่าน เขต 2