วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางราตรี มูลคำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดและให้ความรู้ด้านดนตรี แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน (ศิลปาชีพทางดนตรี) โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน