วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีทำบุญรับมอบอาคารห้องสมุด โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย ตำบลพญาแก้ว อำเภอ เชียงกลาง จังหวัดน่าน