วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมถวายปัจจัย ณ วันเบ็งสกัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน