เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2