วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะกรรมการอ่านและประเมินผลงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย “ประเเทศไทย ” ระดับปฐมวัยณ ห้องประชุมชมพูภูคา โดยมี นายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ