วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแนวทางการบริหารอัตรากำลัง ตำแหน่งนักการภารโรง และธุรการโรงเรียน สพป. น่าน เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2