กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี นางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ ประจำเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง อำเภอท่าวังผา...