วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน