เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายองค์การ วงค์เรือง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวรนคร นำคณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือโรงเรียนวรนคร ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ในการนี้ นายจักรกริช จิตมโนวรรณ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2