วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอปัว ครั้งที่ 7/2565 โดยมี นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน