วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2