วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาววิชยาดา เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ลงพื้นที่ตรวจพิจารณาสภาพข้อเท็จจริงการจำหน่ายและรื้อถอนอาคารเรียนของโรงเรียนสกาดใต้ อำเภอปัว จังหวัดน่าน