วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลการทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 22/2565 ผ่านระบบ วิดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายของทางสพฐ. พร้อมเป็นประธาน

ในการประชุมรองผอ., ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2