เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะกรรมการในการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง และกลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 ตำแหน่ง