เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้ใหญ่บ้าน ได้รับมอบหมายจากอำเภอปัวให้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ในพื้นที่ ตำบลแงง อำเภอปัว เพื่อบูรณาการความช่วยเหลือขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอปัว