เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน