วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการในการประชุมคัดเลือกสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2