วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (สมรรถนะด้านที่ 1) ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2