วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมราช 60 พรรษา ณห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2