วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 และรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีนางรุ่งทิพย์ ใบยา ปลัดอำเภอปัว และนางสุพรรณิการ์ ผาลา ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชมพูภูคาน่าน สพป.น่าน เขต 2