วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนางรุ่งทิพย์ ใบยา ปลัดอำเภอปัว และนางสุพรรณิการ์ ผาลา ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วมพิธี

ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชมพูภูคาน่าน สพป.น่าน เขต 2