วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 และคณะกรรมการคัดเลือก ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)