วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง และกลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 ตำแหน่ง เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.น่าน เขต 2