วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2