วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วย ด.ต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี เป็นตัวแทนผู้บริจาคข้าวสาร จำนวน 40 กระสอบ มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหยวก พร้อมตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างอาคาร เรือนพักนอนของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหยวก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน