วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีพระราชทานรับหนังสือและมอบตู้หนังสือโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 และสำนักงานเขตมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2 ได้รับการสนับสนุนจาก นางสาวจันทนา เล็กสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท 500 ไมล์ จำกัด นางพิศสมัย ศุภนันตฤกษ์ กรรมการบริหารโรงแรมโนโวเทล สตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง และห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต มอบตู้หนังสือพร้อมหนังสือ

ให้กับโรงเรียนทั้งหมด 33 แห่ง โดยการประสานของพระอาจารย์ประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก