วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลการทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 18/2565 ผ่านระบบ วิดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายของทางสพฐ. พร้อมเป็นประธานในการประชุมรองผอ., ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2