วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา13.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ปฐมนิเทศ และแสดงความยินดีบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโรงเรียนสังกัด สพป.น่าน เขต 2 จำนวน 3 ราย ดังนี้ นางสาวกชพร ลำคำ ครูโรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) นางสาวบริดตา ท้าวหน่อ ครูโรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง และนางสาวธัญญ์นารี ปัญญาศิษฐ์สกุล ครูโรงเรียนสกาดพัฒนา