วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2